RANCHO 644 -T/E –

Gran campeón Expo Brangus 2010.

Nombre: RAZA CHACO

Raza: Brangus Negro

Padre: SUNDANCE OF BRINKS 392G9 "SUNDANCE" - Madre: RANCHO 1477

F. Nacimiento: 26/05/2008

Peso (KG): 970

HBA: 123511 - RP: 644

CE: 43 - Senasa:

Criador: RANCHO GRANDE DE RAUL PEYRANO - Propietario: FID.DE DESARROLLO GANADERO DEL CHACO

Peso a Nacer: - PN DEP: - PN PREC:

Peso a Destete: - PD DEP: - PD PREC:

Peso Actual: 970 - PA DEP: - PA PREC:

Circunferencia Escrotal: 43 - CE DEP: - CE PREC:

FRAME: - AOB: - EGD:

Enlace Pedigree: http://www.sra.org.ar/rrgg/arbol.php?sexo=1&raza=139&rp=%20%20%20%20%20644&hbae=123511&nombre=RANCHO%20644-T/E-&hbap=130412&hbam=110859&asop=56&asom=0&asoc=0&rgst=A&rgsp=A&rgsm=C&cdpx=&colo=07